بخش های وبسایت

چالش های فعال

با ایجاد چالش میتوانید دوستان خود را به چالش دعوت کنید تا به سوالات شما پاسخ دهد و در نهایت میتوانید بدانید کدام دوست شما بهتر شما را میشناسد!

مشاهده چالش ها

کارت پستال های دیجیتال

توسط کارت پستال دیجیتال، میتوانید مناسبت ها را به دوستان و اقوام متفاوت تبریک بگویید! این نوع کارت پستال ها به صورت متن، عکس و موزیک می باشد.

ایجاد و ساخت کارت پستال دیجیتال